-Uitgevoerd werk beg.gr. en eerste verdieping van Tekenkunstenaar Corstiaan de Vries Berenstraat te Amsterdam

Modeblad Beau !  van augustus / september 2000 (14-08-2003)

- Verbouwing Zwitsers verkeersbureau

Werk in uitvoering Nieuwe situatie

- Noorderplassen

Oude en nieuwe situatie

- Entree Verfraaiing

Nieuwe situatie Nieuwe situatie Nieuwe situatie